Ingebrets_hjorne-3-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2%20(1)

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?

Alla mäter det intraokulära trycket (IOP). Vad betyder detta för ögonen hos de olika människorna som har detta IOP?

Alla mäter det intraokulära trycket (IOP). Vad betyder detta för ögonen hos de olika människorna som har detta IOP?

Är det egentligen detta tryck som du nu mäter med just detta instrument som ger helt rätt värde? Och kan den normala variationen av intrakraniellt tryck påverka IOP-mätningen?

Det finns flera olika instrument som används och användarna är mer eller mindre medvetna om instrumentens kvaliteter.

Om du först ska sätta en IOP-mätning som är viktig att kunna följa eller använda för att fastställa till exempel normalt tryck eller okulär hypertoni (OHT) är det fortfarande Goldmann applanations-tonometer (GAT) som är den bästa standarden i världen.

Det intraokulära trycket är ett uttryck för produktion, cirkulation och dränering av intraokulär vätska. Kända parametrar som är involverade för att upprätthålla IOP är vätskeflöde, utflödesmöjligheter, uveoscleralt utflöde och episkleralt ventryck.

Dräneringen av vätska från ögat reduceras vid primär öppenvinkelglaukom (POAG), OHT, exfoliationsglaukom (XFG) och Pigmentdispersionssyndrom (PDS) med OHT.

Hos unga friska människor sker 25 – 57 % av utflödet i den uveosklerala delen. Den minskar med åldern. Uveoskleralt utflöde som reduceras av OHT med eller utan XFS ökar vid uveit och är oförändrad i PDS med OHT.

Vad påverkar vätskeflödet?

Vätskeflödet har en distinkt dygnsrytm. Tidigt på morgonen i slutet av en natts sömn har den bara 43% av det normala vätskeflödets hastighet i ögat. Det uveosklerala utflödet hämmas signifikant ännu mer.

Vätskeflödet kan försämras av till exempel Diabetes Meltaus (DM), där graden av DM, hur länge man haft DM och patientens ålder påverkar.

Central hornhinnetjocklek (CCT) bör ses som en oberoende parameter: tjock / medium / tunn och inte användas för att justera uppmätt IOP. Biomekaniska egenskaper som elasticitet och styvhet ger viktigare information än CCT och hornhinneradie. Styvare hornhinna resulterar i högre IOP.

Det viktigaste att tänka på är dock att hornhinnans biomekaniska egenskaper säger något om risken att få glaukom eller något om den möjliga utvecklingen av glaukom.

Säsongsvariationer:

Både personer med POAG och de med friska ögon har lägre IOP om sommaren än på vintern.

Fysisk träning:

 • Tyngdlyftning: det intraokulära trycket ökar både när man håller andan och när man andas normalt.
 • Löpning: IOP går ner efter en joggingtur för både en tränad och en otränad idrottare
 • Aerobiska eller dynamiska övningar som cykling och jogging kan minska IOP med 3 – 8 mmHg. Med regelbunden träning kan förväntas en stabil minskning av 4 – 6 mm
 • Simning med simglasögon som sitter mycket nära själva ögongloben kan öka IOP väsentligt.
 • IOP sjunker under plötsliga, dynamiska övningar proportionellt med intensiteten men inte i förhållande till övningens duration.
 • Inomhusträning, isometrisk träning, ger ingen ökning av IOP förutom i fall av valsalvamanöver eller där huvudet hålls mycket lågt.
 • Dykning kan resultera i lägre IOP men har ingen betydelse.

Alternativ behandling:

 • Akupunktur ger förmodligen en kortsiktig signifikant minskning av IOP, vilket tros ha samband med minskat blodtryck hos friska människor. Det finns dock endast osäkra data om OHT och glaukom.
 • Asiatisk massage: Det har visat sig att vissa former av massage kan vara positivt för glaukom men det finns inga säkra bevis.
 • Om POAG: Yoga och andra avslappningsövningar rekommenderas inte om valsalvamanöver ingår eller där huvudet placeras mycket lågt.
 • Intensiv värme verkar vara ofarligt medan kyla kan påverka dem som inte har en normal vaskulär reglering, Raynaud vaskulär dysreglering och för dem med XFG.

Musik:

 • Blåsinstrument och professionella sångare: Valsalvamanöver kan förekomma och kan öka IOP avsevärt, till exempel från 14 till 25 mmHg. Det är dock svårt att bevisa att dessa fluktuationer leder till väsentligt ökad glaukomrisk i allmänhet.
 • Generellt är det svårt att veta vad fluktuationer i IOP innebär. Studien ’Early Manifest Glaucoma-Trial’ visade att risken för progression minskar med 10% för varje 1 mmHg minskning. Det är den genomsnittliga IOP som är utgångsvärdet.

Slips:

 • Hårt åtdragen slips eller halsduk kan öka det intraokulära trycket avsevärt.

Hornhinneödem:

Kontaktlinsbärande: Kontaktlinsbärande kan orsaka cornealt ödem och ändra formen på cornea och ger därför en falsk mätning.

En brantare hornhinna ger högre IOP-mätning.

Ett signifikant cornealt ödem resulterar i lägre IOP-mätning, mätt med GAT.

CCT kan variera avsevärt med dagen. CCT är tjockast på morgonen vid uppvaknandet, oavsett kontaktlinsbärande på natten eller inte.

Dagligt IOP kan variera och är vanligtvis högre i ögon med POAG.

Keratokonus:

Efter crosslinking av cornea (CXL) förväntas IOP mätt med GAT vara högre, förmodligen på grund av en styvare cornea.

Hornhinnans tjocklek, form och styvhet kan alla påverka mätningen. GAT ger gärna något högre värde än ICare-typmätning vid keratokonus.

Sclerala kontaktlinser:

I speciella fall har IOP-ökningar på 15 mmHg upptäckts.

Refraktiv kirurgi:

LASIK/LASEK och PRK ger generellt lägre IOP än väntat

I synnerhet ger NCT lägre IOP än förväntat.

Graviditet:

IOP minskar vanligtvis gradvis under hela graviditeten hos friska kvinnor. I speciella fall har det uppmätts en IOP-ökning med 15mmHg.

Vid glaukom kan ändå synfältet minska under graviditeten.

Menstruation:

IOP kan variera inom cykeln men inget fast system har hittats.

Emellertid har kvinnor efter postmenopausen högre IOP än kvinnor i samma ålder som fortfarande menstruerar (ex 16.07 vs 15.4 för genomsnittlig IOP).

IOP och visuellt närarbete:

 • Vuxna friska människor: Att läsa och skriva på smartphone i normal belysning ökar knappt IOP, medan smartphone-användning i svagt ljus ökar IOP avsevärt till exempel från 13.9 mmHg till 17 mmHg efter 15
  minuter. 15 minuter efter avslutad användning är det tillbaka till det normala.
 • IOP hos en person som genomgår behandling för NTG och använder smartphone under svagt ljus, har visat ungefär samma ökning av IOP.
 • Personer som behandlas med trabekulektomi har visat mindre IOP-ökning. Vid Pigment Dispersion Syndrome (PDS) kan ackommodation utlösa frisättning av pigment.
 • Om du ligger och läser är ökningen högre.

Blodtryck

 • IOP baseras på hjärtcykel, systoliskt och diastoliskt tryck. Blodtrycket är ofta lägst på morgonen (när IOP är högst). Minskat systemiskt blodtryck över tid, är förknippat med lägre IOP.
 • IOP är baserat på hjärtcykel, systoliskt och diastoliskt tryck.

Stress:

 • Ökande eller minskande stress orsakar hormonella förändringar och kan därför ge både högre och lägre IOP. Det sägs att om en människa är rädd för att få glaukom ger det ett förhöjt IOP-värde.
 • Stressen i undersökningssituationen kan också öka IOP.
 • Kort och dålig sömn, kan resultera i signifikant förhöjt IOP

Barn:

 • Hos barn har akut kammarvinkelförträngning upptäckts, som orsakar huvudvärk under läsning.
 • Migränliknande huvudvärk är en indikation. Den förvärras av att läsa i svagt ljus.

Om natten (dygnsvariationer):

 • Det finns bevis för att det intraokulära trycket är högre på natten hos både friska människor och de med glaukom. Patienter med glaukom verkar ha högre och mer fluktuerande IOP, som börjar stiga tidigare på natten än hos de som inte har glaukom.
 • De har också en större förändring från liggande till sittande ställning.

Om du vill ha referenser till innehållet eller en diskussion skickar du ett e-postmeddelande till ingebret@optoteam.no. Om du är intresserad kan du också läsa mer om de utmaningar du kan
möta vid diagnostisering av glaukom.

Senaste artiklarna

AdobeStock_188372240

En rätt bemanning ökar lönsamheten

En rätt bemanning ökar lönsamheten
Nar-gjor-kundene-bruk-av-Optoteams-tjenester

När används Optoteams tjänster?

När används Optoteams tjänster?
optoteam-jobbsokerportal-optikere

Optoteam: En jobbportal for optiker

Optoteam: En jobbportal for optiker
o%CC%88ppet

Guide för bemanning av optiker vid sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet och vakanser

Guide för bemanning av optiker vid sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet och vakanser
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Populära artiklar

optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Optoteam_5_Years

Brev till optikerbranschen

Brev till optikerbranschen
optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?
optoteam-jobbsokerportal-pdv8lh5wngold9cd3cb72dvn0fh1s9hkj8ejg01ju2-qccj5atusbd9vnuoklvb9jtwfzxwlpsprac83l1zfu

Välkommen till din nya arena för jobbskifte

Välkommen till din nya arena för jobbskifte
visuell-sno

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks
Slik-ansetter-du-en-optiker-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så anställer du en optiker

Så anställer du en optiker
lonn_optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Våra tjänster

innleie-right

Bemanning

Rekrytering_optoteam

Rekrytering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Dela denna artikel