Ingebrets_hjorna_glaukom-svart-att-diagnostisera-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Glaukom – svårt att diagnostisera

Glaukom är antagligen svårast av våra mest vanliga ögonsjukdomar att diagnosticera. Att ställa diagnos på glaukom är ibland enkelt, ibland mycket komplicerat.

Sjukdomen har sin lokalisering i lamina cribrosa, längst bak i synnerven. Tillståndet är progredierande, förloppet varierar och är ibland snabbt, ibland sakta fortskridande. 

Oberoende av alla andra undersökningar och riskfaktorer, är det på det optiska nervhuvudet (ONH) vi ska lägga energin och undersöka. En 3D-undersökning och helst i mydriasis ger optimala diagnosförutsättningar. 

Alla bilder det refereras till finns i slutet av artikeln med nummer och beskrivning.  

Digitala bilder är viktiga för dokumentation av glaucom

Ett digitalt foto kan bland annat antyda att brämet förtunnats (bild 5-6), om blodkärl förflyttats (bild 3-4) och om det är en splintblödning över brämet (bild 2). 

För att få en bra och precis möjlighet att bestämma exkavationen krävs en 3D-blick med förstoring. 

Diagnosen glaukom ska alltid innehålla både förtunning av optiskt nervhuvud (ONH) och retinalt nervfiberlager (RNFL) (bild 1)

Om inte dessa båda finns med är kriterierna för diagnosen glaukom inte uppfylld. 

Både ONH-bräm och RNFL observeras enklast i rödfri belysning på ett ögonbottenfoto (bilderna 1, 3, 4, 5 och 6). Brämets färg, storlek och form beskrivs. En grå ONH är vanligtvis inte sammankopplad med glaukom Dx.

Området där det förväntas en förtunning är temporalt superiort och tempotalt inferiort, med bortfall av RNFL, motsvarande detta område. 

Funktionsförändring är inte alltid fallet 

Det är en vanlig tanke att alltid en funktionsförändring föregås av strukturförändring. Det är nödvändigtvis inte alltid lika lätt att få kvalitativt riktig information från båda testtyperna. 

En OCT-scan av RNFL och ganglioncellkomplexet (GCC) är yppersta standard för att bedöma struktur. En automatisk synfältsmätning används för att bedöma funktionen. 

När både en strukturdefekt ses på ONH-brämet och den är sammanfallande med RNFL och GCC, måste man anta att detta är glaukom. Detta kan även antas om en funktionsförändring ännu inte kan dokumenteras.  

Funktionstest med automatisk synfältsmätning är standard. När man ska diagnosticera glaukom måste en adekvat glaukomteststrategi som passar till den specifika patienten. 

Från Zeiss HFA är det 24-2 och 10-2 eller Octopus G. Fra Zeiss HFA er det 24-2 og 10-2 eller Ocotpus G. Man bör beräkna ca två minuters testtid per öga där det inte är väsentligt bortfall. 

Diagnosticering av glaukom Dx kan ske utan synfältsmätning men rekommenderas alltid att genomföras. 

Använd synfältsplotter för diagnosticering

För att följa tillståndet, fastslå skadans storlek och för att förstå funktionsgraden är en bra synfältsplott obligatorisk. Se dock upp för fler än 10-15 % falska positiva.  

Utifall både struktur- och funktionsdefekterna är sammanfallande med glaukom och andra tillstånd som associeras med liknande fynd uteslutna, kan glaukomdiagnosen ställas och hänvisas för behandling. 

Okulära riskfaktorer är till exempel:

  • Högt intraokulärt tryck (IOT)  
  • Tunn cornea                                                                   
  • Låg corneal hysteresis                                                                  
  • Lågt okulärt perfusionstryck                                                     
  • Myopi 
  • Ålder och etnicitet

Exfoliationssyndrom (EXS), Pigmentdispersion syndrom (PDS), trång kammarvinkel är andra riskfaktorer att ta hänsyn till. 

Nästan hälften av alla fall av primära öppenvinkelglaukom (POAG) i vår del av världen har normalt IOT, dvs < 21mmHg. Vid högre snitt-IOT ger högre riskfaktor öppenvinkelglaukom för glaukom. ??? 

Studier av Okulär hypertension (OHT), såsom Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) och European Glaucoma Prevention Study (EGPS) Konklusionen är att för riskvärdering av POAG gäller att varje 1 mmHg ökning i IOT, ger från 3% till 17% högre risk för glaukom. 

Det bör alltid undersökas för glaukom men risken ökar väsentligt med åldern. 

1: RNFL pga brämförtunning dvs glaukom (Rödfritt)

optoteam-glaukom-bilde1

2: Splintblödning över bräm och ut över retina

optoteam-glaukom-bilde-2

3: Förskjutning av kärl OS inferior pga POAG över 2 år

optoteam-glaukom-bilde-3

4: Förskjutning av kärl OS inferior pga POAG över 2 år

optoteam-glaukom-bilde-4

5: Visar brämförtunning OS superior/ temporalt med förflyttning av artärer och RNFL bortfall under en period av 7 år.

optoteam-glaukom-bilde-5

6: Visar brämförtunning OS superior / temporalt med förflyttning av artärer och RNFL bortfall under en period på 7 år.

optoteam-glaukom-bilde-6

Senaste artiklarna

Quit_job_se

När nyckelmedarbetare väljer att sluta

När nyckelmedarbetare väljer att sluta
AdobeStock_188372240

En rätt bemanning ökar lönsamheten

En rätt bemanning ökar lönsamheten
Nar-gjor-kundene-bruk-av-Optoteams-tjenester

När används Optoteams tjänster?

När används Optoteams tjänster?
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Populära artiklar

optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Optoteam_5_Years

Brev till optikerbranschen

Brev till optikerbranschen
optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?
optoteam-jobbsokerportal-pdv8lh5wngold9cd3cb72dvn0fh1s9hkj8ejg01ju2-qccj5atusbd9vnuoklvb9jtwfzxwlpsprac83l1zfu

Välkommen till din nya arena för jobbskifte

Välkommen till din nya arena för jobbskifte
visuell-sno

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks
Slik-ansetter-du-en-optiker-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så anställer du en optiker

Så anställer du en optiker
lonn_optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Våra tjänster

innleie-right

Bemanning

Rekrytering_optoteam

Rekrytering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Dela denna artikel