Vanliga frågor och svar

Vem bokar och betalar för resor och boende?
Hur mycket behöver jag resa?
Kan jag önska att bara arbeta i mitt närområde?
Hur fungerar restiden?
Kan jag alltid vilja vara hemma vid en viss tid?
Hur fungerar det med utbildning i olika journalsystem?
Hur fungerar det när jag måste lära mig om olika typer av glas?
Har jag någon form av garanterad lön?
Är jag med pensionssystemet ?
Måste jag arbeta på helger och helgdagar?
Finns det någon form av intern utbildning i företaget?
Finns det några andra fördelar förutom lön?
Hur fungerar det med föräldraledighet som konsult?