AdobeStock_188372240

En rätt bemanning ökar lönsamheten

Personalkostnaderna är för de flesta den största utgiftsposten i bokföringen. Men de är också företagets viktigaste framgångsfaktor.

Genom att hitta rätt balans mellan fasta och inhyrda resurser kan du uppnå optimal effektivitet, flexibilitet och lönsamhet.

 

Här är några bra argument för bemanning med en flexibel andel inhyrning.

 
  1. Flexibilitet: När en del av lönebudgeten består av inhyrd arbetskraft ger det ökad flexibilitet i kostnadsstyrningen. Det är särskilt användbart i situationer med säsongvariationer, tillfälliga projekt eller oväntade förändringar i arbetsbelastningen.

  2. Kostnadseffektivitet: Inhyrd arbetskraft är mer kostnadseffektiv när behovet är tillfälligt och minskar kostnaderna för långsiktiga förpliktelser vid fast anställning.

  3. Specialiserad kompetens: Inhyrd arbetskraft kan fylla kunskaps- och kompetensgap utan att behöva anställa fast personal för specifika behov. På så sätt får du en konkurrensfördel som du inte hade tidigare.

  4. Minskad risk: Genom att ha en balans mellan fasta anställda och inhyrd arbetskraft kan företaget minska risken för ekonomiska svängningar, förändringar på marknaden och andra osäkra faktorer. Det ger en ökad robusthet i personalhanteringen med tillhörande kostnader.

  5. Snabb anpassningsförmåga: Många står nu inför frekventa förändringar på marknaden. Vi befinner oss mitt i en period där de flesta har fått minskad köpkraft. När du märker av minskad kundtillströmning och försäljning kan inhyrd arbetskraft användas som en buffert mot marknadssvängningar. Inhyrd arbetskraft är skalbar, både uppåt och nedåt.

  6. Strategiskt fokus: Med en del inhyrd arbetskraft - heltid eller deltid, kan fasta anställda fokusera på kärnverksamheten och kritiska funktioner. Tillfälliga eller specifika uppgifter kan överlåtas till dina inhyrda resurser. Till exempel uppföljning av företagskunder, terminalkunder, linskontroller och årliga återbesök från abonnemangskunder.

  7. Anpassning och användning av nya teknologiska förändringar: Det är inte enkelt, särskilt för mindre företag, att anpassa sig och använda ny teknik på marknaden. Inhyrd personal med specifika tekniska färdigheter kan bidra till att hålla företaget uppdaterat och konkurrenskraftigt utan att anställa nya eller genomföra kostsamma utbildningar för befintlig personal.

 

I Optoteam har vi optiker med bred och varierad erfarenhet från många områden inom yrket. Samma optiker har också erfarenhet från olika kedjor och kliniker. Tillsammans utgör detta värdefull "best practice" som du kan dra nytta av i ditt företag. 

Våra ledare har lång erfarenhet av optimal personalplanering och pratar gärna med dig om möjligheterna för ditt företag.


Kontakta oss gärna.

 

Senaste artiklarna

Quit_job_se

När nyckelmedarbetare väljer att sluta

När nyckelmedarbetare väljer att sluta
AdobeStock_188372240

En rätt bemanning ökar lönsamheten

En rätt bemanning ökar lönsamheten
Nar-gjor-kundene-bruk-av-Optoteams-tjenester

När används Optoteams tjänster?

När används Optoteams tjänster?
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Populära artiklar

optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Optoteam_5_Years

Brev till optikerbranschen

Brev till optikerbranschen
optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?
optoteam-jobbsokerportal-pdv8lh5wngold9cd3cb72dvn0fh1s9hkj8ejg01ju2-qccj5atusbd9vnuoklvb9jtwfzxwlpsprac83l1zfu

Välkommen till din nya arena för jobbskifte

Välkommen till din nya arena för jobbskifte
visuell-sno

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks
Slik-ansetter-du-en-optiker-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så anställer du en optiker

Så anställer du en optiker
lonn_optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Våra tjänster

innleie-right

Bemanning

Rekrytering_optoteam

Rekrytering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Dela denna artikel