gustavs_hjorne-Fallbeskrivning-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Fallbeskrivning – Irvine Gass Syndrome

Strax före covidpandemin, år 2019, hade vi ’all-time-high’ i Sverige på antalet utförda kataraktoperationer i Sverige. Antalet låg på runt 140 000 operationer. Det är en helt fantastisk operation som förbättrar livskvalitén och synen på ett sätt som nästan är oslagbart. Dessutom med en mycket låg nivå av komplikationer. Trots låg nivå så finns det en hel del komplikationer som vi optiker och optometrister måste hålla koll på – bland annat komplikationer som kan uppstå en längre tid efter men också sådana som kan uppstå strax efter en kataraktoperation. Fallet idag beskriver en komplikation som kan uppstå kort efter en kataraktoperation: Irvine Gass Syndrome.

En 68-årig kaukasisk man kom i juni 2022 in på rutinmässig synundersökning med huvudbesväret om dimsyn och bländningsbesvär. Undersökningen visade på myopisering med ca 1 D och nedsättning i korrigerad visus från 0,9 (2018) till 0,6 monokulärt höger och vänster.  Patienten konstaterades ha nukleära grumlingar gr 3 på både höger och vänster öga. Patienten blev dilaterad vid undersökningen och konstaterades ha normal anatomi utan tecken på övriga patologiska tillstånd. Patientens visus och symptom bedömdes bero på katarakt varpå denne blev remitterad till ögonklinik för kataraktoperation.

Patienten blev katarakt-opererad på höger öga 19 augusti och vänster öga 26 augusti. I samband med operation av öga 2 (vänster) hade Ögonkliniken bedömt normal status utan komplikationer vid efterkontroll av höger öga. Den 2 september (14 dagar efter kataraktoperationer höger öga) hade patienten bokat tid för kontroll till mig då han upplevde sämre syn höger öga under de senaste 2-3 dagarna. Vänster upplevdes helt optimalt. Patienten beskrev synen på höger öga som oklar, dimmig och svårt att få fokus. Möjligen även något ytterligare försämrad sedan 1 dag tillbaka. Ingen smärta, skav, irritation eller rödögdhet. Upplevde helt normal känsla i både ögonen. 

Resultat:

H: okorr visus 0,3 korr +-0 /-1,00 x 10 gr  visus 0,5

V: okorr visus 0,8 korr +0,75 /-1,25 x 3 gr visus 1,0 

Höger: IOT 19 mmHg. Amsler test höger visade metamorfopsier centralt beskrivande som det blev en försänkning av pricken och strecken centralt. Främre segment såg helt normal ut med fin cornea och endothel. Blekt yttre. Djup främre kammare. Ingen ljusväg. IOL välcentrerad och klar. God insyn efter dilatation med 90D: Rörlig glaskropp, avlossad strax ovan papill. Papill beskrivs som frisk, distinkt och med välbevarat bräm. Fina kärl. Makula med tydlig ojämnhet. Ser förhöjning med optisk sektion i makula, bedöms som ödem. Ingen blödning eller tecken på nykärlbildning. Genomgår OCT som bekräftar ödem, typisk cystiskt centralt i makula på höger öga med retinal tjocklek centralt om 629 mikron. (bild 1; 2022-09-02 höger)

irvine-gass-syndrome

BILD 1. OCT Höger makula.

 

Bedömningen blir att patienten har ett cystiskt makulaödem höger öga, s.k. Irvine Gass Syndrome. Ögonmottagningen blir kontaktad och patienten får tid för kontroll av ögonläkare dagen därpå (2022-09-03). Där bekräftas cystiskt makulaödem höger öga och patientien blir ombedd att förlänga Dikloabac-behandling (normalt 3 veckor) i höger öga till den 14 november, varpå uppföljande undersökning och kontroll ska göras.

Patienten inkommer till mig den 26 september (38 dagar post-op) då han önskar att vi också bedömer ödemet. Patienten upplever förbättring i synen på höger öga om än inte lika bra som vänster. Dimsynen finns fortfarande men det känns betydligt bättre. Patienten behandlar som ordinerat Dikloabac 3 ggr dagligen i höger öga. 

Resultat:

H: okorr visus 0,5 korr +-0 /-1,25 x 15 gr  visus 0,8

Amsler test höger visar på små distortioner, tendens till sänkning centralt. IOT 18/19 mmHg. Dilateras och kontrolleras i höger makula. Fortfarande en förhöjning om än mindre med optisk sektion. Inga tecken på blödning eller nykärlbildning. OCT höger utförs (bild 2; 2022-09-26 höger) och bekräftas sänkning i ödem. Fortfarande cystiskt och central retinal tjocklek har sjunkit från 629 till 447 mikron.

irvine-gass-syndrome-3

Han följs även upp på samma sätt den 1 november (74 dagar post-op), Korrigerad visus 0,9 med samma refraktion som 26 september. Ögontryck och amsler test är oförändrat.  Makula ses i höger öga ingen tydlig förhöjning med 90D. Vid OCT ses en lätt förhöjning, samt cystiskt utseende. Central retinal tjocklek har sjunkit till 322 mikron (629).

Patienten bedöms avvakta till sitt besök hos ögonläkaren planerat 14 november. Telefonsamtal med patienten visade att ödemet näst intill var återhämtat och patienten fick avsluta Dikloabac denna dag.

Patienten kommer med högsta sannolikhet komma tillbaka helt utan större påverkan på visus. Det kanske kommer gå att ana en förhöjning framöver men oavsett kommer det i detta läge mest sannolikt gå tillbaka helt och visus kommer inte vara nedsatt. Vet gör jag först i januari när patienten kommer tillbaka!

irvine-gass-syndrome-4

Fallet beskriver ett klassiskt Irivine Gass Syndrome – Cystiskt makulaödem efter kataraktoperation. Syndromet beskrevs första gången 1953 och har således varit känt i många år. Tack vare NSAID Nevanac och Dikloabac minskas risken med ödem i makula betydande men är ändå en av de främsta komplikationerna efter kataraktoperation. Det finns även andra behandlingsåtgärder som intravitreal injektion. Det innebär att vi som optiker och optometrister måste vara uppmärksamma på makula efter en kataraktoperation. Makulaödem efter kataraktoperation är ibland spontant självläkande utan refraktion och visuspåverkan men kan potentiellt försämra synkvalitén permanent om ödemet blir långdraget. Det finns sammankoppling med vidareutveckling till makulahål. Så, ta alltid en titt i makula!

God Jul & Gott Nytt år!

Källor:

Current Management Options in Irvine–Gass Syndrome: A Systemized Review, 2021, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8509495/

Kanski’s Clinical Ophthalmology, 2019

Chronic macular edema medical treatment in Irvine-Gass syndrome, 2010, 

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19882508

Gustav Brinkby

Gustav Brinkby tog sin examen MSc Clinical Optometry på SALUS University, USA. Huvudämnen var klinisk optometri där ögonsjukdomar såsom glaukom, AMD diabetesretinopati, binokulärt seende och pediatrisk optometri. Han belönades med ‘Honours degree’ för klinisk forskning ” Ocular parameters and their relation to gender in healthy Caucasians seen in normal optometric practice at three sites in Norway & Sweden “.

Gustav driver sin egen privata mottagning i Helsingborg och har nyligen avslutat ett glaukomprojekt i Region Skåne tillsammans med Sveriges Optikerförbund, för att utvärdera nya kliniska riktlinjer för glaukom för optiker.

Hos Optoteam kommer Gustav dela med sig av sin kunskap genom artiklar i nyhetsbrev för att öka kompetensen ute bland optikerna.

gustav_author-300x300

Senaste artiklarna

Synfaltsinformationen-Gutavs_horne-qccj564nu56u9m1ic1u6f30lh2l2j8a22n2sp78yay

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!
optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Ingebrets_hjorne-3-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2%20(1)

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?
storre-ansvar-vid-forhojd-risk-for-glaukom-qccj556tnb5jy02vhjfjul94voppbj6bqifb7xach6

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!
Gustav-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby
lar-kanna-gaida-qdd2uphbzl1g18yev2ckrjzrnbvny46hka9w1tw6ne

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Populära artiklar

optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Optoteam_5_Years

Brev till optikerbranschen

Brev till optikerbranschen
optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?
optoteam-stipend-scaled

Optoteam sponsrar arbetsglädje

Optoteam sponsrar arbetsglädje
visuell-sno

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks
optoteam-kunnskapsarbeider-scaled

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?
lonn_optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Våra tjänster

innleie-right

Bemanning

Rekrytering_optoteam

Rekrytering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Dela denna artikel