optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Lön är alltid intressant. Den är inte nödvändigtvis det viktigaste när du ska välja yrke, få en ny tjänst eller påbörja en anställning hos en ny arbetsgivare. Men oviktig är den aldrig. Vi ser att variationer i vad en optikerlön är beror på en rad olika faktorer.

Även om det inte nödvändigtvis är den viktigaste faktorn kan lönen påverka vilket jobb man väljer om man har flera erbjudanden.

Frederick Herzberg, amerikansk psykolog och forskare, tog fram den så kallade tvåfaktorsteorin. Den handlar om vad som påverkar motivation, tillfredställelse och missnöje hos anställda. Han delar in det i motivationsfaktorer som innefattar ansvar, erkännande, meningsfullhet och inflytande samt hygienfaktorer som innefattar exempelvis lön och fysisk arbetsmiljö.

Motivationsfaktorerna antas påverka tillfredställelsen och arbetsglädjen medan hygienfaktorerna
kan skapa missnöje.

Lön är alltså en hygienfaktor. Det innebär att glädjen över en löneökning är kortvarig medan känslan av att vara underbetald medför ett långvarigt och gnagande missnöje.

Det cirkulerar många myter och halvsanningar när det kommer till optikerlön. Just därför kan det vara en god idé att ta reda på om du har lönen du förtjänar.

Vi har med hjälp av lönestatistik från bland annat SCB kollat på vad en optikerlön i Sverige är i snitt. Vi har även kollat på vad en optiker har i lön i förhållande till följande faktorer:

  • Var i landet du bor
  • Hur länge du har arbetat
  • Om du är man eller kvinna
image   -2

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Vad tjänar en optiker?

Månadslönen för en heltidsanställd optiker låg i genomsnitt på 40 100 kronor år 2020. De senaste
åren har optikerlönerna stigit kraftigt. Mellan år 2014 och 2019 steg den genomsnittliga
månadslönen för optiker med ungefär 11 000 kronor. Det motsvarar en ökning på 40 procent.

Siffrorna i artikeln kommer bland annat från SCB och Socialstyrelsen.

Optikeryrket var därmed det yrke som ökade mest i lön i Sverige under den här tidsperioden. Löneökningen för samtliga yrken låg under samma period på strax över 12 procent, från i genomsnitt 31 400 kronor i månaden till 35 300 kronor.

Ofta ser man också löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. Men samtidigt visar siffrorna att
92 procent av de utbildade optikerna arbetar i privat sektor. Det gör det svårt att jämföra lönen mellan optiker i olika sektorer, då underlaget från offentlig sektor utgör en väldigt liten andel.

Vilka faktorer påverkar en optikerlön?

Geografiska skillnader

De geografiska löneskillnaderna för svenska optiker är förhållandevis små jämfört med exempelvis vårt grannland Norge. Där tjänar en optiker i Oslo flera tusen norska kronor mer än den genomsnittliga optikern i landet. Där finns det anledning att dra en parallell mellan hög befolkningstäthet och hög lön.

Enligt statistik verkar så inte vara fallet här i Sverige. Här är optikerlönerna relativt jämna i hela landet. De högsta optikerlönerna hittar vi inte sällan i norr, i län som Västerbottens län och Jämtlands län.

Den som byter jobb förhållandevis ofta verkar ha bäst löneutveckling. Det baserar vi på statistik från flera branscher och inte på specifika siffror från optikerbranschen. Men det finns inte mycket som talar för att det inte skulle vara på det viset.

Ett ökat behov av optiker inom sjukvården i kombination med relativt få nyexaminerade ger dig som optiker ett bra förhandlingsläge för att få löneökning.

Arbetserfarenhet

Även om samtliga optiker, oavsett erfarenhet, har fått se sina lönekuvert växa och bli allt tjockare de senaste åren påverkar även din arbetslivserfarenhet lönen positivt.

Har du mindre än fem års erfarenhet som optiker ligger genomsnittslönen på strax under 34 000 kronor.

Men lönen ökar i takt med ökad arbetslivserfarenhet. Enligt lönestatistik kan optiker som tog examen mellan år 2010 och 2014 förvänta sig en lön på en bit över 37 000 kronor. Tog du i stället examen någon gång under 90-talets fem första år ligger genomsnittslönen på ungefär 40 000 kronor i månaden.

Optiker räknas som kunskapsarbetare. Då är det inte annat än rimligt att en större kunskapsbas belönas även ekonomiskt.

Könsskillnader

Kön är liksom i de flesta andra yrken en faktor som påverkar, till viss del. År 2020 tjänade en manlig optiker i genomsnitt 41 200 kronor i månaden medan en kvinnlig optiker tjänade 40 000 kronor.

Optikerlön har därmed ett mindre lönegap mellan könen än det svenska genomsnittet. 2020 hade svenska kvinnor i genomsnitt 34 200 kronor i lön medan svenska män hade 37 900 kronor i lön.

Optikern – en kunskapsarbetare

Optiker är kunskapsarbetare. Andra behöver dem mer än de behöver andra.

Därför måste vi ständigt fråga oss själva vad vi har att erbjuda kunskapsarbetaren och vad som får den att stanna kvar och bli en självständig leverantör. Vi tror att det är möjligheterna de erbjuds och människorna de får möjlighet att jobba tillsammans med som får dem att stanna.

Blind lojalitet existerar inte i dag. Därför måste organisationer vinna sina anställdas lojalitet varje dag. Kunskapsarbetaren står för kunskaperna, förmågan och relationerna som ni har att erbjuda marknaden.

Var uppmärksam så att inte kunskapen går om intet på grund av byråkratiska regelverk och inåtvända strategier. Över tid kommer knappast en hög optikerlön att kompensera för det.

På en marknad där behovet av optiker ökar på grund av bland annat en åldrande befolkning med ett ökat behov av synhjälpmedel är det viktigt att komma ihåg att det skapar en ökad mobilitet. Ditt företag måste vara konkurrenskraftigt för att kunna locka till sig och behålla de mest kunniga optikerna.

Dagens trend visar att marknaden är i arbetstagarnas favör, och troligtvis kommer den att vara det i ett antal år framöver. Då måste du vara beredd på att erbjuda dina optiker en rimlig lön, och gärna några tilltalande förmåner.

Jobbsäkerhet är också en faktor

Utöver lönen visar antagningsstatistiken för högskolor och universitet att många unga söker sig till yrken med hög anställningstrygghet. Lärarutbildningen och vårdutbildningar är sådana yrkesinriktningar. Det är även optikeryrket.

På optikerprogrammen vid Linnéuniversitetet och Karolinska institutet överskrider antalet sökande ständigt antalet antagna med råge. Hösten 2021 blev 46 av 117 förstahandssökande antagna till Linnéuniversitets optikerprogram. Vid samma tid blev 72 av 232 förstahandssökande antagna till Karolinska institutets optikerprogram.

Konkurrensen om optikertjänsterna är liten. Det gör det relativt enkelt för även nyexaminerade optiker att hitta arbete, även om konkurrensen är större i storstäderna.

Enligt prognosen kommer konkurrensen att vara fortsatt liten även de kommande åren. Prognosen visar även det kan skapas fler arbetstillfällen inom ögonsjukvården. Det kan leda till en ännu större efterfrågan på optiker längre fram.

Med tanke på den stora optikerbristen som råder är troligen arbetslösheten i den här yrkesgruppen nästintill obefintlig.

Vi vet att vi kommer att behöva utbilda fler optiker. Därför kommer vi i Optoteam även öka satsningen på optikerutbildningen, bland annat delar vi ut stipendier till två studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Sammanfattning av vad som är en normal optikerlön

Med en genomsnittslön på 481 200 kronor om året gör anställningstryggheten och lönevillkoren optikeryrket till ett attraktivt karriärsval.

Män tjänar i genomsnitt lite mer än kvinnor men arbetserfarenhet och geografiska skillnader avgör också vad du tjänar som optiker. Dessutom kommer du att tjäna mer ju längre du stannar i branschen.

Men enligt statistiken vi har tagit del av är framför allt den stora optikerbristen orsaken till de senaste årens stora löneökning inom yrket. På ett generellt plan kan vi också säga att lönen kan ökas ytterligare genom att byta jobb oftare.

Senaste artiklarna

Synfaltsinformationen-Gutavs_horne-qccj564nu56u9m1ic1u6f30lh2l2j8a22n2sp78yay

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!
optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Ingebrets_hjorne-3-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2%20(1)

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?
storre-ansvar-vid-forhojd-risk-for-glaukom-qccj556tnb5jy02vhjfjul94voppbj6bqifb7xach6

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!
Gustav-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby
lar-kanna-gaida-qdd2uphbzl1g18yev2ckrjzrnbvny46hka9w1tw6ne

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Populära artiklar

optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Optoteam_5_Years

Brev till optikerbranschen

Brev till optikerbranschen
optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?
optoteam-stipend-scaled

Optoteam sponsrar arbetsglädje

Optoteam sponsrar arbetsglädje
visuell-sno

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks
optoteam-kunnskapsarbeider-scaled

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?
lonn_optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Våra tjänster

innleie-right

Bemanning

Rekrytering_optoteam

Rekrytering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Dela denna artikel