Ingebrets_hjorne_choroidea-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Multimodal avbildning av födelsemärken (nevi) i choroidea

Uppemot 10 % av den vita delen av befolkningen har ett födelsemärke i ögat, ett nevus. De flesta nevi (plural) är lokaliserade i ögats bakre del, i choroidea. Problemet är att vissa av dessa nevi kan utveckla sig till en cancersvulst som kan fördärva synen, ett malignt melanom.

Uppemot 10 % av den vita delen av befolkningen har ett födelsemärke i ögat, ett nevus. De flesta nevi (plural) är lokaliserade i ögats bakre del, i choroidea. Problemet är att vissa av dessa nevi kan utveckla sig till en cancersvulst som kan fördärva synen, ett malignt melanom. 

Nästan 50 % av dessa cancersvulster sprider sig till andra organ och kan då skörda liv. Spridning till lever och lungor är det vanligaste. I Norge får 30–40 personer årligen diagnosen choroidalt malignt melanom (MM). Det har dock inte noterats någon ökning de senaste 50 åren. 

Optikern/optometristen bör därför ha kunskap om metoder för hur man undersöker, värderar, informerar och tar adekvata beslut. 

Multimodal avbildning är ett fackuttryck för att flera olika metoder används för att få förståelse för en observation. 

Ögonbottenavbildning med olika filter, olika belysning, Fundus Autofluorescens, OCT, OCT angio, ultraljud, Fluorescein angiografi, och så vidare är olika multimodala avbildningsmetoder. Norska optometrister har många instrument som kan användas till detta ändamål. 

Eftersom så många har födelsemärken i ögonbotten bör de viktigaste parametrarna observeras och dokumenteras. Eftersom metoderna blir mer och mer avancerade, ökar kunskapen, därför presenteras senaste konsensus på området i denna artikel.   

Förekomst av nevi

Man föds inte med choroidalt nevus och de observeras aldrig innan puberteten. 

Av de som utvecklar nevi är 2 % under 20 år, 23 % 20-50 år och 75 % över 50 år. 

Hos hela befolkningen antas att den största genomsnittliga bredden på ett choroidalt nevus är 1,2 mm. 

Ändå är ett litet choroidalt nevus per definition under 10 mm på bredaste stället och < 2 mm tjockt. 

Kännetecken på ett choroidalt nevus som remitterats till onkologisk ögonklinik för bedömning:


 

<= 20 år

21–50 år

>50 år
Största basaldiameter 5,6 mm 4,7 mm 5,7 mm
Pigmentering 89 % 74 % 77 %
Subretinal vätska 11 % 15 % 9 %
Tumörtjocklek 1,2 mm 1,5 mm 1,6 mm
cN-fördubbling 2 % 8 % 10 %
Drusen 11 % 40 % 58 %
Sammanhang mellan cN och hudmelanom / annan cancer
Inget
   

Tabellen ovan visar genomsnittsinformation om ett normalt choroidalt nevus (cN) men som blev remitterat som misstänkt MM (malignt melanom).  

Riskfaktorer för att ett nevus är eller övergår till ett malignt melanom 

För att upptäcka risken att födelsemärket du observerar kan utvecklas till ett malignt melanom är följande faktorer de viktigaste kända riskfaktorerna:


Varibler

Testmetod

Fynd

Tjocklek

OCT / Ultraljud

> 2 mm

Subretinal vätska

OCT

Närvarande

Symptomatisk synreduktion

Visustavla 

<= 0,4

Orange pigment (Lipofucin)

T ex Optomap

HyperAutoFlourecense

Största diameter

Fotodokumentation

5 mm / 3,4 DD

Akustisk respons

Ultraljud

Akustisk tomhet

Har födelsemärket inget av dessa riskfaktorer är det endast 1 % risk att nevuset utvecklas till ett malignt melanom. 

Vet du svaret?

Vilken relevant tillväxt kan man förvänta sig att behöva ta ställning till?

0,5 mm expansion eller förtjockning inom 1-2 år, tolkas som ett dåligt tecken.

1 mm expansion på 10 år utan andra riskfaktorer är vanligtvis bra.

Var dock medveten om att en tumör av denna art kan stanna i vila i många årtionden innan den plötsligt utvecklas till ett malignt melanom och inom några månader exploderar i tillväxt.

Antal riskfaktorer och deras sammansättning

För en nevus med angivet antal riskfaktorer är risken för utveckling av melanom inom 5 år följande:

• 1 riskfaktor: 11%

• 2 riskfaktorer: 22%

• 3 riskfaktorer: 34%

• 4 riskfaktorer: >50%

När Dalvin et al tittar på alla kombinationer av riskfaktorer är orange pigment och reducerad visus <= 0,4 inkluderade i alla kombinationer. 

Sett på 2 starka riskfaktorer; tumörtjocklek >2 mm och orange pigment, föreligger 68% risk för tillväxt.

Nevis egenskaper är likartade oavsett när de uppstår. Symptomatiska nevi är ofta mer bleka i pigmentering, sitter under foveola och uppvisar  subfoveal vätska.

En till synes blek nevus kan presentera flera diagnostiska utmaningar.

Druser och pigmentavvikelser indikerar att nevus har varit där länge.

En nevi kan också orsaka symtom som fotopsier, floaters och synfältsdefekter.

Antal riskfaktorer och deras struktur

För en nevus med angivet antal riskfaktorer är risken för utveckling av melanom inom 5 år följande:

• 1 riskfaktor: 11%

• 2 riskfaktorer: 22%

• 3 riskfaktorer: 34%

• 4 riskfaktorer: >50%

När Dalvin et al tittar på alla kombinationer av riskfaktorer, är apelsinpigment och reducerad visus <=0,4, inkluderat i alla kombinationer. Visus reduceras oftast på grund av subretinal vätska. 

Noterar man 2 starka riskfaktorer – tumörtjocklek >2 mm och orange pigment, föreligger 68% risk för tillväxt.

Nevis egenskaper är likartade oavsett när de uppstår. Symptomatisk nevus är ofta mer blekt i pigmentering, sitter under foveola och med subfoveal vätska.

En till synes blek nevus kan presentera flera diagnostiska utmaningar.

Druser och pigmentavvikelser indikerar att nevus har funnits länge.

En nevus kan också orsaka symtom som fotopsier, floaters och synfältsdefekter.

Om tumören upptäcks medan den fortfarande är liten är prognosen mycket bättre än om den har vuxit till nästa nivå.

Ett melanom i choroidea förkommer sällan före 20 års ålder. Medelåldern för MM-diagnos är 55 – 65 år. Om du remitterar för MM-bedömning är det vanligt att prioritera inom 3 veckor.

Vad kan du som optiker göra med nevi?

Med undantag för ultraljud kan en modern optiker göra de andra rekommenderade undersökningarna för att undersöka ett nevus.

Behandling

Om det har utvecklats till ett malignt melanom måste detta behandlas.

Den vanligaste behandlingen är strålbehandling med radioaktiv strålplatta. Protonstrålning, eller Transpupillary Thermotherapy (TTT), är andra möjligheter.  

Enucleation är endast aktuellt vid mycket stora tumörer. Behandlingen har till uppgift att förstöra tumörens näringstillförsel. Det kommer då också att förstöra näringstillförseln till de sensoriska cellerna, som också dör i det aktuella området.  

bilde3-choroidal-nevi

Case 1

En 40-årig vit  emetrop man utan hereditet i familjen.

De senaste åren har han fått ett viticulturalt (druvformat) utslag i ansiktet och på händerna. Han sökte upp en optiker då han under det senaste halvåret hade sett antydningar om en svag fotopsi i övre synfältet. Under de senaste 14 dagarna hade visus sjunkit något.

Visus var 1,2 OOA med normal pupillreflex. Främre segment ua, PVD OA.

På OD hittades en inferiotemporalt en 6-7 DD stor pigmenterad choroidal massa.  Ultraljud visade en 2,6 mm kupolformad choroidal lesion med lite akustisk reflektion. Subretinal vätska kunde noteras.

Argonlaserbehandling startades på grund av en liten MM, utan positivt resultat. Man bytte då till strålplatta, vilket gav ett bra svar.

Dessutom valde man att göra alternativ behandling med Iscadorinjektioner under några år.

På OD ble det funnet en 6-7 DD stor pigmentert choroidal masse inferior/ temporalt.  Ultralyd viste en 2.6 mm dom-formet choroidallesjon med lite akustisk refleksjon. Subretinal væske var til stede.

Det ble startet Argonlaser behandling på grunn av et lite MM, uten positiv respons. Behandlingstypen ble skiftet til radioaktiv plate, som gav god respons. 

Vitiligo är en autoimmun hudreaktion på till exempel ett malignt melanom. Kroppen försöker städa upp!

25 år efter behandlingen finns det ingen dokumenterad spridning.

1996

Vitiligohud reaktion är en autoimmun typ av reaktion på till exempel ett malignt melanom. Kroppen försöker städa upp!

25 år efter behandlingen finns det ingen dokumenterad spridning.

1996 

bilde4-choroidal-nevi

2021

bilde5-choroidal-nevi

Case 2

En 61-årig frisk man bokade en tid när han såg en floater. Det är två år sedan den senaste undersökningen. Han har sedan länge följts årligen eller vartannat år, delvis på grund av ett choroidalt nevus OS. En PVD upptäcktes på NPD. OS är helt symptomfritt.

På OS har hans nevus gått från att vara ca 3 DD till ca 6 DD. Det har dokumenterad tjocklek på >2 mm och subretinal vätska. Svagt orange pigment, några druser. Ultraljudeko var medium.

På grund av fördubblingen i tillväxt på 2 år skickades han direkt till Oslo universitetssjukhus, dit han kom in efter 2 veckor. Eftersom en så tydlig tillväxt på så kort tid dokumenterades, valde man att behandla direkt med ruteniumplatta.

Efter undersökningen skrev patienten ett e-postmeddelande:

– Jag har varit på Ullevål hela dagen och haft en ögonundersökning. Läkaren diagnostiserade också malignt melanom. Det var väldigt litet och han gav mig en god prognos. Jag kallas in för strålterapi inom 2-3 veckor.

Jag vill bara tacka dig för all din hjälp och diagnosen du ställde. Nu har jag blivit välinformerad och det var ingenting som jag inte var beredd på.”

En systemundersökning genomfördes och en anomali hittades på vänster binjure. 

bilde6-choroidal-nevi
bilde7-choroidal-nevi

Case 3

En 54-årig man kom in när hans syn OD blivit sämre och inte kunde fokusera med sina egna glasögon, vilket störde hans djupseende. Det hade gått några år sedan den senaste synundersökningen, men han var känd hos oss sedan flera tidigare undersökningar.

I hans journal beskrevs inga avvikelser på fundus (2011).

När han kom till oss 2017 fanns en massiv tumör superior runt optiska nervhuvudet. Dess största utbredning var ca 5 DD och den föreföll svullen. Det gjorde den även 2011. På autofluorescence angiogram syntes tydlig orangepigmentering, subretinal vätska med avlossnad makula och synnedsättning. 

Han skickades till Schweiz för protonstråleterapi. Vi fick veta att detta skulle rädda hans liv, men inte hans syn.

bilde8-choroidal-nevi

2017 AutoFluorescence

bilde9-choroidal-nevi

OCT 2017

bilde10-choroidal-nevi
bilde11-choroidal-nevi

Case 4

En då 67-årig hyperop kvinna som regelbundet övervakas för kontaktlinsslitage. En perifer nevus utvecklades under loppet av två år till en jätte MM. Hon hade inga symptom.

Hon remitterades och behandling med radioaktiv platta inleddes.

2012

bilde12-choroidal-nevi

2014

bilde13-choroidal-nevi

2016

bilde14-choroidal-nevi

2020

bilde15-choroidal-nevi

CASE 5

En 73-årig kvinna med en choroidal nevus med massor av druser runt, inget orange pigment. OCT-mätningar visade ca 2 mm, men kvaliteten var så dålig att vi vidareremitterade för ett ultraljud.

bilde16-choroidal-nevi

Clinical Spectrum of Choroidal Nevi Based on Age at Presentation in 3422 Consecutive Eye Ophthalmology Volume 115, Number 3, March 2008:

bilde17-choroidal-nevi
bilde18-choroidal-nevi
bilde19-choroidal-nevi

Är du intresserad av mer fackkunskap rekommenderas artikeln om diagnos av glaukom.

Referenser

  1. Combination of multimodal imaging features predictive of choroidal nevus transformation into melanoma. Dalvin et al. Br J Ophthalmol 2018
  2. Small choroidal melanoma: detection with multimodal imaging and management with plaque radiotherapy or AU -011 nanoparticle therapy. Shields et al.  Current Opinion 2019
  3. Choroidal nevus imaging features in 3806 cases and risk factors for transformation into melanoma in 2355 cases. Shields et al. Retina 2019
  4. Clinical  Spectrum  of  Choroidal  Nevi  Based  on Age  at  Presentation  in  3422  Consecutive  Eyes. Shields et al. Opthalmology 2008
  5. Legehåndboka.no , Malignt melanom i øyet
  6. Diagnosis and managment of choroidal melanoma. Vingrys et al. Clinical and experimental optometry 1995
  7. Cutaneous vitiligo following management of uveal melanoma in 6 patients. Rishi et al. Ophthalmology 2013
  8. Choroidal nevus growth over 13 years: is it a problem? Retina today, Fuller et al. Retina today 2017

Senaste artiklarna

Synfaltsinformationen-Gutavs_horne-qccj564nu56u9m1ic1u6f30lh2l2j8a22n2sp78yay

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!
optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Ingebrets_hjorne-3-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2%20(1)

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?
storre-ansvar-vid-forhojd-risk-for-glaukom-qccj556tnb5jy02vhjfjul94voppbj6bqifb7xach6

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!
Gustav-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby
lar-kanna-gaida-qdd2uphbzl1g18yev2ckrjzrnbvny46hka9w1tw6ne

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Populära artiklar

optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Optoteam_5_Years

Brev till optikerbranschen

Brev till optikerbranschen
optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?
optoteam-stipend-scaled

Optoteam sponsrar arbetsglädje

Optoteam sponsrar arbetsglädje
visuell-sno

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks
optoteam-kunnskapsarbeider-scaled

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?
lonn_optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Våra tjänster

innleie-right

Bemanning

Rekrytering_optoteam

Rekrytering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Dela denna artikel