samsynsproblem-qccj556tnb5jy02vhjfjul94voppbj6bqifb7xach6

Samsynsproblem – kan vi enkelt screena?

Visste du att nästan varannan person mellan 8-15 år som kommer till dig på synundersökning har ett samsynsproblem? (Rouse mfl, 1998, 1999, 2001). Dessutom är det 8,5 gånger högre förekomst av samsynsproblem än av patologi hos en icke presbyop population (Sheimann et al 2015).

Läser man dessa meningar en gång till så får åtminstone jag känslan att vikten av en samsynsutredning är stor. Något som spär ytterligare på detta är den studie och forskning jag själv är medförfattare till: ”Binocular Measurements in a Nonselected Group of Non-strabismic Patients 8-35 Years Old, in Sweden”, som blev klar 2015.

Men det behöver inte alltid betyda att vi måste utföra samtliga binokulära mätningar på barn och ungdomar. Det kanske räcker med att vi screenar dessa barn och ungdomar på ett effektivt sätt och därefter anpassar vår fortsatta syn och ögonundersökning?

Något som dock är väldigt viktigt är att känna sig trygg med hur vi mäter binokulära mätningar och varför vi gör det – och inte minst – att vi kan dra en slutsats av de mätningar vi gör.

Låt oss börja i samsynsproblem.

Vad är samsynsproblem?

Det är ett övergripande namn för ackommodation- och/eller binokulära problem med synen. Mer konkret handlar det om ögonens förmåga att fungera som ett system genom att behålla fokus och koordinationen tillsammans.

När man får besvär med detta så ger det olika symtom beroende på vilken typ av samsynsproblem det gäller. Generellt ger besvären i första hand ansträngda ögon, huvudvärk och dimsyn som är varierande – ofta tilltagande besvär efter en särskilt uppgift, t.ex. läsning eller arbete vid dator. Det kan också vara omställningsbesvär från nära till långt håll – eller tvärtom.

Samsynsproblem behöver givetvis inte bara gälla barn och ungdomar – utan även fullt vuxna personer och även äldre människor. Därför gäller det att ta en mycket noggrann anamnes och verkligen lyssna till patientens besvär för att ge dig själv som optiker en tydlig linje med dina differentialdiagnoser.

Vilka tester bör utföras?

Många tycker det känns svårt, omständligt och lite jobbigt med samsynsproblem. Utöver basala preliminära tester så är BAF (Binokulär Ackommodations Facilitet), MAF (Monokulär Ackommodations Facilitet) otroligt värdefulla.

Både BAF/MAF är tidseffektivt men ger också väldigt tydliga svar på både hur ackommodationen och den kombinerade ackommodationen/konvergensen fungerar.

MAF-testet

När man utför MAF gör vi det alltid med det icke testade ögat ockluderat. Här testar vi ENDAST möjligheten att spänna och slappna av ackommodationen vid en mindre textstorlek på 40 cm avstånd. Enkelt sagt ser vi om patienten har svårt att spänna, slappna av eller både och.

Testet genomförs med en flipper +-2 D under 1 minut och optikern räknar antalet cykler patienten klarar. Vad som är viktigt att förklara för patienten är att fokus ska kännas permanent klar och inte vara tillfälligt. När patienten känner att denna har stabilitet i skärpan får man lov att byta till andra sidan.

När man har klarat både plus och minus räknas det som 1 cykel, noterat 1 cpm (cykler per minut). Normalt för en 15 åring är 11 cpm. Är patienten under 13 år räknas 7 cpm som normalt. Under testets gång noterar optikern vilken av sidorna som känns svårast.

Är det problem med plus har patienten allt som oftast besvär att slappna av med ackommodationen och har patienten besvär med minus har den oftast svårt att spänna ackommodationen.

Detta ska givetvis repeteras för det andra ögat.

BAF-testet

När vi undersöker BAF tittar vi på ackommodationen i förhållande till konvergensen. Här sätts alltså båda dessa i system och vi ser hur de fungerar tillsammans. Det utförs på precis samma sätt som MAF med ändringen att det är båda ögonen som ser på objektet.

En patient som klarar av MAF utmärkt kan mycket väl få lägre resultat på BAF och vi kan då vara tämligen säkra på att vergensen på nära håll är nedsatt. Det kan mycket väl vara så att det är en överdriven konvergens eller en nedsatt konvergens.

Detta i sin tur beror på om plus eller minus känns svårast. En patient som har besvär med minus överkonvergerar mest sannolikt, s.k. kvg excess. En patient som har besvär med plus har oftast insuffiens av konvergensen.

Vergensflexibilitet

En annat otroligt viktigt screeningverktyg är vergensflexibilitet (prisma-flipper). Detta är en flipper som mäter 3 prisma bas in på ena sidan och 12 prisma bas ut på andra sidan. Testat utförs likt BAF/MAF under en minut med flippern i höger hand på ett mindre objekt på 40 cm.

Normal flexibilitet är 15 cpm. Vid nedsatta vergenser på nära håll kommer patienten ha svårt för den ena eller andra delen – notera vilken och du kommer se om patienten har svårt att konvergera eller ”över-konvergerar”.

Konvergensnärpunkt

Sist men inte minst är konvergensnärpunkt viktigt. Jag hoppas och tror att alla optiker utför denna test och den är sannolikt mer använd än BAF-MAF-Vergensflex. Detta ger oss ytterligare en mätning att ta beslut om patienten har nedsatta reserver på nära håll.

Otroliga verktyg for att ta ett beslut

Tillsammans med dessa 4 mätningar: BAF-MAF-Vergensflex-konvergensnärpunkt får vi otroliga verktyg att ta ett beslut om vi ska gå vidare med en fullständig samsynsanalys för att ta vårt beslut om vilket syndrom patienten har.

Att utföra BAF före MAF har sina fördelar; om BAF är normalt är det förväntat att även MAF är normalt.

CISS-frågeschema

Till barn och ungdomar skulle jag varmt rekommendera CISS-frågeschema. CISS-frågeschema är mycket värdefull att använda på barn och ungdomar och tar inte mycket tid i anspråk. Här får du tydligt bra anamnetiska frågor gällande symtom på om patienten har samsynsproblem och kanske i synnerhet det vanligare konvergensinsuffiens som, trots allt, större delen av samsynsproblem innefattar.

Man bör beakta att frågorna ställs ur ett anamnetiskt perspektiv och då med habituell korrektion. Ibland får patienten ”höga poäng” (=tecken på samsynsproblem) men man bör då beakta båda andra diagnoser, t.ex. ADHD och att patienten har habituell korrektion. Kanske får patienten ett bättre resultat när det är rätt korrigerat.

CISS-frågeschema finns att hitta på Google men bifogas även här.

CISS-frågeschema 

Aldrig  
(0)
Sällan  
(1)
Ibland  
(2)
Ofta  
(3)
Alltid  
(4)
1Känns dina ögon trötta vid läsning eller närarbete?
2Känns dina ögon okomfortabla/osköna vid läsning eller närarbete?
3Får du huvudvärk vid läsning eller närarbete?
4Bli du sömnig vid läsning eller närarbete?
5Tappar du koncentrationen vid läsning eller närarbete?
6Har du svårt att komma ihåg vad du läser?
7Ser du dubbelt vid läsning eller närarbete?
8Tycker du att orden rör sig eller flyter omkring när du läser?
9Tycker du att du läser långsamt?
10Får du smärta i ögnen när du läser eller vid närarbete?
11Blir du grusig i ögonen vid läsning eller närarbete?
12Får du dragande känsla runt ögonen vid  läsning eller närarbete?
13Ser du suddigt eller går texten in och ut ur fokus när du läser?
14Tappar du var du är när du läser?
15Måste du läsa om rader när du läser?
Totalt per grupp
TOTALT
CISS – Convergence Insufficiency Symptom Survey 
För formuläret CISS är förväntad totalsumma under 16p för åldern 8-18 år och under 21p för åldern över 18 år. 
Källa: Convergence Insufficiency Treatment Trial (CITT), NEI, Scheiman, 2008, PCO

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för vidareutbildning inom området. Tala med din chef och arbetsgivare om att få den tid du behöver till denna typ av undersökning. Det kommer i längden ge dig och de patienter en bättre diagnos och möjlighet till bättre behandling.

Många av samsynsproblemen går att synträna till en nivå där patienten blir helt av med sina symtom.

Om du önskar kan du även läsa mer om hur patienter med ökad risk för glaukom ska följas upp.

Gustav Brinkby

Gustav Brinkby tog sin examen MSc Clinical Optometry på SALUS University, USA. Huvudämnen var klinisk optometri där ögonsjukdomar såsom glaukom, AMD diabetesretinopati, binokulärt seende och pediatrisk optometri. Han belönades med ‘Honours degree’ för klinisk forskning ” Ocular parameters and their relation to gender in healthy Caucasians seen in normal optometric practice at three sites in Norway & Sweden “.

Gustav driver sin egen privata mottagning i Helsingborg och har nyligen avslutat ett glaukomprojekt i Region Skåne tillsammans med Sveriges Optikerförbund, för att utvärdera nya kliniska riktlinjer för glaukom för optiker.

Hos Optoteam kommer Gustav dela med sig av sin kunskap genom artiklar i nyhetsbrev för att öka kompetensen ute bland optikerna.

gustav_author-300x300

Senaste artiklarna

Synfaltsinformationen-Gutavs_horne-qccj564nu56u9m1ic1u6f30lh2l2j8a22n2sp78yay

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!

Fallbeskrivning – våga ifrågasätta!
optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Ingebrets_hjorne-3-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2%20(1)

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?

Vilka utmaningar finns vid mätning av det intraokulära trycket?
storre-ansvar-vid-forhojd-risk-for-glaukom-qccj556tnb5jy02vhjfjul94voppbj6bqifb7xach6

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!

Större ansvar vid förhöjd risk för glaukom!
Gustav-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby

Optoteam inleder ett samarbete med Gustav Brinkby
lar-kanna-gaida-qdd2uphbzl1g18yev2ckrjzrnbvny46hka9w1tw6ne

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm

Lär känna Gaida – Optoteams ansikte i Stockholm
5ee9d40a80713e46657ae86e_Her-er-noen-situasjoner2-p-1080

Kontakta oss

Är du optiker och vill jobba hos oss eller har du ett företag som behöver optiker?

Populära artiklar

optoteam-partnermodellen-1-pw5a4carkaw4ysjsjptjei7yzw4gp359gi6nmj2w8a-qccj59w0lhbzk1w1q3gop22fum2je0ozf5oqmb3dm2

Så lyckas du med partnermodellen

Så lyckas du med partnermodellen
Optoteam_5_Years

Brev till optikerbranschen

Brev till optikerbranschen
optoteam-lonn-optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?
optoteam-stipend-scaled

Optoteam sponsrar arbetsglädje

Optoteam sponsrar arbetsglädje
visuell-sno

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks

Visuell snö – ett synproblem som sällan upptäcks
optoteam-kunnskapsarbeider-scaled

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?

Hur leder och motiverar du kunskapsarbetare?
lonn_optiker

Optikerlön: Vad tjänar en optiker?

Undrar du om du får rätt lön som optiker? Ladda ner vår löneguide som ger dig statistik över optikers löner.

Våra tjänster

innleie-right

Bemanning

Rekrytering_optoteam

Rekrytering

Optiker-og-assistent-right

Standby optiker

Dela denna artikel